Wielkanoc 2018

ALLELUJA ! Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (…) Gdy zajął z nimi miejsce u ...