RUCH  SZENSZTACKI  W ARCHIDIECEZJI  KATOWICKIEJ

Ruch Szensztacki w Archidiecezji Katowickiej zaczął się rozwijać już w latach 60-tych dzięki pracy apostolskiej ks. Augustyna Urbana – Pallotyna. Założył on i prowadził Ligę Matek i Kobiet Szensztackich z Rydułtów i Zabrza. Od roku 1978 – kiedy została poświęcona kaplica domowa Sióstr Szensztackich w Radlinie (16.10.1978 r.) –  grupa Matek z Rydułtów regularnie co miesiąc przyjeżdżała na dni skupienia. Wtedy jeszcze nie było w Polsce sanktuarium szensztackiego, dlatego  kaplica sióstr przez nowo zawiązujące się grupy  uważana była za sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, w której zawierane było przymierze miłości.

Od roku 1979 siostry rozpoczęły pracę apostolska i formacyjną z dziewczętami, matkami i rodzinami w duchu charyzmatu. Rodziny i matki szensztackie w archidiecezji katowickiej – to pierwsze grupy Ruchu Szensztackiego, które powstały w Polsce. Przez zawarcie przymierza miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną tworzyły one fundament Dzieła w naszej Ojczyźnie.

Obecnie wiele rodzin i matek z powstałych wtedy grup Pan Bóg powołał już do wieczności, wielu jest fizycznie niesprawnych z powodu wieku lub choroby, dlatego nie biorą udziału w spotkaniach, ale apostołują zapełniając kapitał łask.

Obecnie w archidiecezji istnieją w wielu  parafiach następujące wspólnoty Ruchu:

– Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

– Liga Rodzin Szensztackich

– Liga Matek  Szensztackich

– Szensztacka Młodzież Męska

– Kręgi MTA Pielgrzymującej

 

Centrum Ruchu w archidiecezji znajduje się w Wodzisławiu Śl. – Radlinie II.

Adres:

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Ul. Bolesława Chrobrego 106 A

33-414 Wodzisław Śląski – Radlin II

Tel. 32/ 456 59 49

e-mail: [email protected]