Wiosła i pogoda.

Szukałem zrozumienia, dlaczego trudno jest nam podejmować decyzje dotyczące wejścia w formację pogłębioną, jaką odnajdujemy w propozycji Szensztatu po zawarciu przymierza in blanco. Ile osób w naszej Archidiecezji zawarło takie…

Nos Cum Prole Pia! Jak pewnie wiecie z początkiem października rozpoczyna się w Watykanie Syndod o synodalności. Nie ma obecnie w Kościele Katolickim ważniejszego wydarzenia. Cały Lud Boży wezwany jest…