Boże Narodzenie 2018 r.

Chciejmy być promieniem słońca, chciejmy wnosić Matkę Najświętszą wraz z Bożym Dzieciątkiem w ciemności zalegające ziemię, aby świat był bardziej przeniknięty światłem, a ludzie odnaleźli drogę do Serca ukochanej Matki…